Home   MŠ Liberecká   MŠ Donín   MŠ Oldřichovská   Jídelna 
Základní informace  

Název: Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Hrádek nad Nisou
E-mail: ms_hradek_old@volny.cz
Telefon: 482 723 154
GSM: 736 753 751
Provozní doba:
Po – Pá:  6.30 – 16.00 hodin
Platby:
Školné: 500,- Kč
Stravné: celodenní 30,- Kč, polodenní 24,- Kč
celodenní 7 letí  33,- Kč, polodenní 7 letí  27,- Kč


O výchovu dětí se starají  

Ředitelka: 
Helena Jiránková

Učitelky:
Zdeňka Peukerová,
Marie Fallová


Provoz MŠ zajišťují  

Kuchařka:
Alena Dočekalová

Školnice: 
Jaroslava Podlipná


Vedoucí školní jídelny:
Jaroslava Podlipná


Kde získáváme peníze pro svou činnost  

Provozní prostředky získává škola z několika zdrojů:
Základem jsou provozní prostředky od zřizovatele.
Menší část prostředků pak poskytnou rodiče formou školného.
Třetím, zatím novým zdrojem, je psaní a podávání projektů v různých oblastech a u různých nadací a organizací. Doufáme, že se nám touto cestou podaří získat potřebné finanční prostředky získat, abychom mohli pro děti neustále zlepšovat a zvelebovat prostředí, ve kterém vyrůstají.

Kde ná najdete?  

Mateřská škola Oldřichovská, neoficiálně mateřská škola „Vrbičková zahrádka“ je vila rodinného typu. Nachází se na okraji města Hrádku nad Nisou. Zahájení provozu této školy nám není známo, ale my můžeme hovořit o jejím provozu od roku 1976.
Původně se škola nacházela v krásném přírodním prostředí, obklopovaly ji krásné louky, lesíky, háječky. Nyní nás téměř dusí průmyslové závody a velký silniční obchvat. Proto nás tato situace dovedla k nutnosti zapojit se do projektu budování ekologických zahrad u mateřských škol a jednu takovou modelovou se nám podařilo vybudovat. A nejde o zahradu
ledajakou. V tomto případě se jedná o průlezky z proutí, kamenné řeky, bludiště pro děti v terénních vlnách, skluzavku, houpačku, dřevěná odpočívadla, záhonky na květiny z vrbičkového proutí, pergoly atd.

Školka ve fotografii  


     


Zprávy  

Archiv zpráv

O nás  

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 462, okres Liberec, příspěvková organizace.
Více >>>

Fotogalerie
Fotografie z akcí jsou průběžně zveřejňovány na www.msoldrichovska.rajce.idnes.cz
Den otevřených dveří
Milí rodiče, pokud máte zájem zapsat své dítě do naší školky "V zahrádce", rády vás přivítáme ve čtvrtek 27.3.2014 v 8-11 a 13-16 hodin na Dni otevřených dveří. V tento den si můžete školku prohlédnout, děti si zde mohou pohrát. Domů si pak odnesete k vyplnění Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, evidenční list a dostanete další informace. V úterý 1.4.2014 v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin pak vyplněnou žádost přinesete na Městský úřad v Hrádku, Horní nám. Předáním žádosti bude zahájeno správní řízení. Do 30ti dnů dostanete vyrozumění, zda bylo vaše dítě do MŠ přijato. Prosím, dodržujte dané termíny, na pozdější předání žádosti nebude brán zřetel.
Účast na projektu + brigáda
Naše MŠ se zapojila do projektu TREND, který je zaměřený na úpravu venkovních prostor- zahrad MŠ. Realizace tohoto projektu proběhne ve spolupráci se Společností pro Lužické hory ve dnech 27.-30.4.2012 na naší zahradě.
Více >>>

Rozhodnut o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 462, okres Liberec, příspěvková organizace
Více >>>

Přijaté děti
Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude vyvěšen v pondělí 16.4.2012
Kapacita
Aktuální informace o mateřské škole ve školním roce 2009/2010
Více >>>

Sociální péče
Pomoc dětem, příprava na školu, logopedická informace
Více >>>

Dlouhodobý plán
Dlouhodobý plán mateřské školy vychází ze základní vize „Vrbičková zahrádka a život s ní“, která by měla svého naplnění dojít v oblastech:
Více >>>


Náš program  

Školní program
Předškolní vzdělávání podle Školního programu „Vrbičková zahrádka a život s ní“
Více >>>

Seznámení s přírodou
- probuzení citového vztahu k přírodě, k lidem, chování člověka k životnímu prostředí, rozvíjení dětské fantazie, zvídavosti a zájmu o přírodu - péče o naši zahrádku - polodenní a celodenní výlety do okolí MŠ, ale i Hrádku nad Nisou - týdenní ozdravný pobyt
Akce pro děti a s dětmi
V průběhu roku organizujeme řadu akcí pro děti.
Více >>>

Společné akce dětí a rodičů
Nezapomínáme ani na rodiče.
Více >>>


MŠ OldřichovskáMotto  

"Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka."

Pořád se něco děje  


Další galerie  

Čarodějnice
Jaro 2009
Podzim a zima
Den pro maminku
Zahrada
Jaro
Zima

Dokumenty  

Úplata za předškolní vzdělávání

Pro hrádecké školy © 2003-2023 Roman Sedláček & Vít Štrupl