Školní rok  

2009 - 2010

 

Začátek školního roku:

úterý 1. září 2009

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29. 10.
a pátek 30. 10. 2009

Vánoční prázdniny:

středa 23. 12. 2009
až pátek 1. 1. 2010

Konec prvního pololetí:

čtvrtek 28. 1. 2010

Pololetní prázdniny:

pátek 29. 1. 2010

Jarní prázdniny:

8. 2. - 14. 2. 2010

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek a pátek
1. 4. a 2. 4. 2010

Konec druhého pololetí:

středa 30. 6. 2010

Hlavní prázdniny:

čtvrtek 1. 7. 2010
až úterý 31. 8. 2010

 

Jarní prázdniny 2010 - 2011

 


Odkazy  

Burza výukových obsahů
Škola bez hranic
Město Hrádek nad Nisou
Město Zittau
Město Bogatynia
Mikroregion

Kalendář  


 

Anonymní přístup
Přihlásit


Základní školy  

ZŠ Lidická

ZŠ T.G. Masaryka

Školní ul. 325
Hrádek nad Nisou

Komenského 478
Hrádek nad Nisou

ZŠ Donín

 

Donín 244
Hrádek nad Nisou

 

Mateřské školy  

MŠ Liberecká

MŠ Donín

Liberecká 607
Hrádek nad Nisou

Donín 36
Hrádek nad Nisou

MŠ Oldřichovská

 

Oldřichovská 462
Hrádek nad Nisou

 

Základní škola praktická a speciální  

ZŠ praktická, ZŠ speciální a MŠ Loučná

 

Loučná 220
Hrádek nad Nisou

 

A ještě  

Dům dětí Drak

Dětský parlament

Žitavská 260
Hrádek nad Nisou

Mezinárodní dětský parlament
Česko - Německo - Polsko


Poslední zprávy

16.5.2018 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018/2019 Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení 01/18 PŘIJAT 02/18 PŘIJAT 03/18 PŘIJAT 04/18 PŘIJAT 05/18 PŘIJAT 06/18 PŘIJAT 07/18 PŘIJAT 08/18 PŘIJAT 09/18 PŘIJAT 10/18 PŘIJAT 11/18 PŘIJAT 12/18 PŘIJAT 13/18 PŘIJAT 14/18 PŘIJAT 15/18 PŘIJAT 16/18 PŘIJAT 17/18 PŘIJAT 18/18 PŘIJAT 19/18 PŘIJAT 20/18 PŘIJAT 21/18 PŘIJAT 22/18 PŘIJAT 23/18 PŘIJAT 24/18 PŘIJAT 25/18 PŘIJAT 26/18 PŘIJAT 27/18 PŘIJAT Prosím, dostavte se ve čtvrtek 28.6.2018 v 16,00 na informační schůzku do mateřské školy (1.patro, třída „Motýlků“). Děkuji. Faltusová Naděžda, ředitelka školy
MŠ Liberecká

18.1.2018 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2018. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 30.4.2018! PŘIHLÁŠKY SI MŮŽETE VYZVEDÁVAT U ŘEDITELKY MŠ. NA POZDĚJŠÍ ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NEBUDE BRÁN ZŘETEL! NÁHRADNÍ PROVOZ ZAJIŠŤUJÍ: •ČERVENEC - MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBERECKÁ •SRPEN - MATEŘSKÁ ŠKOLA OLDŘICHOVSKÁ POZOR, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ SE TÝKÁ POUZE DĚTÍ OBOU ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ!
MŠ Liberecká

14.12.2017 Malá technická univerzita. Naše školka se od ledna 2018 zapojila do projektu MTU. Velké děti projdou 10ti technickými profesemi jako např. Stavitel, Architekt, Inženýr, Projektant, Mostař, Archeolog...po ukončení projektu, děti obdrží diplom MISTR STAVITEL!
MŠ Liberecká

16.5.2017 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - OPRAVENÉ Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, 4, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: Seznam uchazečů Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení 01/17 PŘIJAT 02/17 PŘIJAT 03/17 PŘIJAT 04/17 PŘIJAT 05/17 PŘIJAT 06/17 PŘIJAT 07/17 PŘIJAT 08/17 PŘIJAT 09/17 PŘIJAT 10/17 PŘIJAT 11/17 PŘIJAT 12/17 PŘIJAT 13/17 PŘIJAT 14/17 PŘIJAT 15/17 PŘIJAT 16/17 PŘIJAT 17/17 PŘIJAT 18/17 PŘIJAT Datum zveřejnění: 16.05.2017 Naděžda Faltusová ředitelka školy. Prosím, dostavte se ve středu 31.5.2017 v 16,00 na informační schůzku do mateřské školy (1.patro, třída „Motýlků“).
MŠ Liberecká

8.2.2017 Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění / Školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Hrádek nad Nisou, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Hrádek nad Nisou a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. / Správní řád/.K zápisu na školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí:1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Hrádek nad Nisou podle § 34 a odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.2. Děti, které dovrší k 31.8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Hrádku nad Nisou.3. Ostatní děti s trvalým pobytem v Hrádku nad Nisou k pravidelné celodenní docházce.4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou, k pravidelné celodenní docházce.Při rozhodování o přijetí v bodě 2., 3. a 4. bude postupováno pouze podle data narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladší
MŠ Liberecká

13.6.2016 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou mateřské školy, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, 4, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: Seznam uchazečů Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení 01/16 PŘIJAT 02/16 PŘIJAT 03/16 PŘIJAT 05/16 PŘIJAT 07/16 PŘIJAT 08/16 PŘIJAT 09/16 PŘIJAT 10/16 PŘIJAT 13/16 PŘIJAT 15/16 PŘIJAT 17/16 PŘIJAT 18/16 PŘIJAT 19/16 PŘIJAT 20/16 PŘIJAT 22/16 PŘIJAT 24/16 PŘIJAT Datum zveřejnění: 13.06.2016 Naděžda Faltusová ředitelka školy Prosím, dostavte se ve středu 29.6.2016 V 16,00 na schůzku!
MŠ Liberecká

20.5.2015 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, pro školní rok 2015/2016. Seznam uchazečů Uchazeč – registrační číslo Výsledek řízení 01/15 PŘIJAT 02/15 PŘIJAT 03/15 PŘIJAT 04/15 PŘIJAT 05/15 PŘIJAT 06/15 PŘIJAT 07/15 PŘIJAT 09/15 PŘIJAT 10/15 PŘIJAT 11/15 PŘIJAT 12/15 PŘIJAT 13/15 PŘIJAT 14/15 PŘIJAT 15/15 PŘIJAT 16/15 PŘIJAT 17/15 PŘIJAT 18/15 PŘIJAT 19/15 PŘIJAT 20/15 PŘIJAT 21/15 PŘIJAT 22/15 PŘIJAT Naděžda Faltusová ředitelka školyProsím, dostavte se ve středu 17. 6. 2015 v 15,30 na informační schůzku do mateřské školy.
MŠ Liberecká

4.5.2015 Zápis do MŠ Žádost o přijetí si vyzvedlo 31 rodičů. Vyhověno bude pouze 17 žádostem.
MŠ Donín

23.4.2015 Kriteria pro přijetí Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Donín,Rybářská 36,příspěvková organizace Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2015 - 2016 Účinnost: 1.2.2015 Schválil: Martina Broschinská Ředitelka Mateřské školy – Hrádek nad Nisou – Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu 1. Děti v posledním ročníku před zahájením školní docházky v souladu s ustanovením §34 odst.4 Školského zákona 2. Sourozenci (pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny), 3. Děti, které dovrší 4 let do 31.8.2015 - jsou zdravotně způsobilé, mentálně a sociálně zralé pro vstup do předškolního zařízení 4. Děti, které dovrší 3
MŠ Donín

15.12.2014 Uzavření školky. V době vánočních prázdnin bude školka uzavřena a to od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015. Přejeme krásné svátky!
MŠ Liberecká


Kalendář akcí


Pro hrádecké školy © 2003-2023 Roman Sedláček & Vít Štrupl