O nás  

Název: Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace
Provozní doba:
6:30 – 16:00 (po předchozí dohodě do 16,30)
Kapacita: MŠ 70, ŠJ 70 
Počet tříd: 3
Počet dětí: 70
Školné: 500,- Kč, osvobození a úlevy od úplaty dle vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Stravné:
celodenní 30,- Kč
polodenní 24,- Kč
sedmiletí 33,- Kč
sedmiletí polodenní 27,- Kč


Kontakty  

Tel.: 482 723 240
Ředitelna: 602 965 921 Berušky: 607 023 498 Housenky: 607 023 499 Motýlci: 607 023 499 Jídelna: 607 023 503
E-mail: ms_hradek_lib@volny.cz


Zaměstnanci  

Ředitelka: Naděžda Faltusová
Učitelky: Marie Sluková,
Markéta Králová,
Jaroslava Roubíčková,
Martina Kalfeřtová 

Školnice: Ivana Vietzová  
Provozní zam.: Taťjana Korpošová

Vedoucí školní jídelny: Anna Bruderová
Kuchařka: Věra Tóthová

 

      

 


Ze školních tříd  

8.2.2017 Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2017/2018
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení §34, §165 ods.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění / Školský zákon/, obecně závaznou vyhláškou města Hrádek nad Nisou, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřízených městem Hrádek nad Nisou a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. / Správní řád/.K zápisu na školní rok 2017/2018 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí:1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti Hrádek nad Nisou podle § 34 a odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.2. Děti, které dovrší k 31.8. 2017 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým pobytem v Hrádku nad Nisou.3. Ostatní děti s trvalým pobytem v Hrádku nad Nisou k pravidelné celodenní docházce.4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou, k pravidelné celodenní docházce.Při rozhodování o přijetí v bodě 2., 3. a 4. bude postupováno pouze podle data narození dětí, tj. od nejstarších k nejmladší
Archiv zpráv

Co nabízíme  

 • předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým programem
 • seznamování s německým jazykem formou hry
 • 1x týdně pobyt dětí v německé školce "Knirpshausen" 
 • účast na akcích pořádaných německou školkou „Knirpshausen“
 • účast na akcích pořádaných polskou školkou v Opolno Zdróju
 • cvičení jógy pro nejmenší
 • stravování dle zásad zdravé výživy, pitný režim
 • pro rodiče možnost zapojit se do dění v mateřské škole
 • týdenní ozdravný pobyt na horách
 • celodenní výlety do přírody
 • besídky, zahradní slavnost
 • vystoupení dětí na akcích města nebo místních organizací
 • kulturní akce – divadlo, výstavy pro děti
 • strašidelnou noc ve školce
 • rozloučení se školáky
 • spolupráci se základními školami
 • spolupráci s Domem dětí Drak
 • spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
 • spolupráci s logopedem
 • spolupráci se zubním lékařem

Fotografie ze školky  


O škole  

Školka Beruška
Naší školičku, kterou jsme si s dětmi pojmenovali „Beruška“, najdete v zástavbě panelových domů, ale již z dálky vás uvítají veselé obrázky v oknech dvoupodlažní budovy. Pro děti je zde připraveno příjemné prostředí, velký výběr hraček a pomůcek rozvíjejících jejich schopnosti a fantazii.
Více >>>

Předškolní vzdělávání
Naše mateřská škola není zaměřena na konkrétní vzdělávací program, ale bere si z každého to, co je nejblíže našim podmínkám a možnostem. Nejvíce se nám osvědčily programy „Zdravá MŠ“ a „Začít spolu“. Jejich kombinací jsme si vytvořili svůj vlastní školní program, který splňuje požadavky Rámcového programu. Přesto s ním dále pracujeme a obohacujeme o vlastní nápady, přizpůsobujeme konkrétním situacím a hlavně dětem, jejichž složení je pokaždé jiné - originální.
Více >>>

Mezinárodní spolupráce
Mateřská škola spolupracuje od roku 1996 s mateřskou školou Knirpshausen v Žitavě. Z počátečního nárazového setkávání se vyvinula velice intenzivní spolupráce. Každý týden vyjíždí osm našich dětí do Německa a stejný počet přijíždí další den z německé školky k nám.
Více >>>


Školka v minulých letech  

Školka v letech minulých i současných
Provoz školky byl zahájen v roce 1969. Ve vedení se vystřídala celá řada ředitelek, které se snažily dle svých představ školku dotvářet a někam směřovat. K zásadní změně došlo v roce 1993 při zrušení části budovy, ve které bývaly jesle. Začalo se s přestavbou suterénu, kde vznikla útulná jídelna. Do té doby se jídlo posílalo výtahem do tříd v patrech. Po letech žádostí se v roce 2002 podařilo rozpohybovat výměnu oken na etapy.
Více >>>


Galerie  

Čarodějnice
Noc v DDM Drak
Vynášení Moreny
Na návštěvě ve škole u pošty
Srdíčkový den
Zimní radovánky
Čerti
Drakiáda
Ať žijí duchové
Velikonoce
Mezinárodní zahradní slavnost
Ozdravný pobyt na horách
Indiáni
Děti v akci

MŠ LibereckáMotto  

 „Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejte jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku.“
Paramhans Svámi Mahešvaránanda


Chystáme  

01.12.2017
Pohádka "Ježíšek".
Pan Los a jeho pohádky jsou stejně nejlepší :-)!!!
MŠ Liberecká
05.12.2017
"Do Nebíčka nebo do Peklíčka"
Nebesky pekelný den ve školce. Připravte dětem jednoduchou masku Čertíka nebo Anděla nebo Mikuláše.
MŠ Liberecká
20.12.2017
"Přijde Ježíšek???"
Vánoční nastal čas...sejdeme se v 16,00 na školní zahradě a když budou padat trakaře tak ve školce...
MŠ Liberecká

Pro hrádecké školy © 2003-2017 Roman Sedláček & Vít Štrupl